Projecten & vondsten

Het Kapittel zet al haar ambities om in projecten. Op deze wijze worden deze ambities concreet, realistisch en haalbaar. Voor die haalbaarheid zijn uiteraard de benodigde fondsen een voorwaarde

Zwaard uit de bodem onder de Koestraat in Oirschot

geplaatst op: zondag 12 juni 2016

Waarnemingsnr: 410310 Vondstmelding: 407568 Extem nr:
Objectcode: 51M??6 Onderzoeksmelding:
Coórdinaten= 149420 / 390380
Toponiem: Koestraat
Plaats: Oirschot
Gemeente: Oirschot
Provincie: Noord-Brabant
Vinder/datum: Awort, wn der/ 03-2008
lnvoerder/datum: Scheijwns I 12-OG2O08

 

Beschrijver/datum: Scheijwns / 11-06-2008
Venrerving: Niet-archeologisch: metaaldetector Geomorfologie: Onbekend
Grondgebruik: Bebouwing/erflweg/kerkhoÍ NAP maaiveld: + 16

 

Beschriiving
ln maart 2008 werd in de Koestraat te Oirschot een rioleringsbuis vervangen tussen   'Doe-Land' en de Markt. Marco van der
Aroort uit Son woeg toestemming aan de uitvoerder van het werk om de uit de sleuf opgebrachte grond met zijn metaaldetector op vondsten af te zoeken. Toestemming om het werk te betreden en te zoeken werd gegeven en Marco ging het ca. 200 meter lange riolerings-tracé in de Koestraat onderzoeken, Ter hoogte van de koffiezaak en de Heistraat (een zijstraat van de Koestraat)
nam de hoeveelheid vondstmateriaal in de stort toe. Het door Marco gevonden materiaal is grotendeels 16e eeuws (XVla - XVlc) met daartussen mogelijk enkele objecten uit de Late Middeleeuwen. Voor de drie laatgotische slotplaten incl. sloten is er een parallel aangetroffen in de Broederenkerk te Zutphen.

 

Voor het zwaard van het type ' houwer' is een parallel aangetroffen op het Heuvelterrein te Eindhoven. Het vondstmateriaal bevond zich in een laag roet-zwarte stinkende grond (een brandlaag of een brand-afvallaag). Deze zwarte laag was zeker ca- 150 cm diep. Er is hier een mogelijk verband met één of meerdere grote stads-branden die in Oirschot gewoed hebben. De eerste gedocumenteerde stads-brand dateert van 1566. Deze brand ontstond in de Koestraat en breidde zich uit over alle 'cingelhuizen' tot waar nu de Reysende man staat. ln totaal brandden in 1566 28 woningen af, waarvan een groot gedeelte werd bewoond door bakkers en bierbrouwers en dus extra brandgevaarlijk was. ln 1623 was er opnieuw een grote stads-brand die wederom in de Koestraat ontstond. Deze keer was de ramp veel groter. Het overgrote deel van de huizen in de kom brandde af en slechts met
de grootste inspanning slaagde men erin om de beide kerken (de Sint Petruskerk en de Mariakerk) te redden. De laag brandafval in de Koestraat is waarschijnlijk 'dump' van één of meerdere stads-branden. Puin en afval is daarbij mogelijk gebruikt ter verharding van het wegdek.

Zie H.J.M. Mijland, L.M. wn Hout en J.P.J. Lijten, Oog op Oirschot, Oirschot z.j. (1991), p. 110-111.

Uit "Archis" 2008

De sloten gerestaureerd

© 2015 - Kapittel van Oirschot