Projecten & vondsten

Het Kapittel zet al haar ambities om in projecten. Op deze wijze worden deze ambities concreet, realistisch en haalbaar. Voor die haalbaarheid zijn uiteraard de benodigde fondsen een voorwaarde

Christiaan van der Ameijden

geplaatst op: donderdag 17 oktober 2013

Gedenksteen Christiaan van der Ameiden

Christiaan van der Ameijden (Oirschot, 1530 - Rome, 1605) Hij is geboren te Oirschot en hij was een zanger en componist. Hij stamde uit een patriciërsfamilie waarvan in de 16e en 17e eeuw zes leden in Rome werkzaam waren. Er is niet veel bekend over zijn jeugd en ontwikkeling, maar wel dat hij op voordracht van Paus Pius IV in 1563 als zanger in de pauselijke kapel werd opgenomen. In 1565 werd hij met een aantal anderen ontslagen, maar als enige werd hij kort daarna op aandrang van de paus weer aangenomen. Daarna bleef hij zijn hele leven in dit koor van de Sixtijnse Kapel actief. In dit koor werd de polyfone zangkunst beoefend. Naast de Vlaamse polyfonie ontwikkelde zich, door toedoen van Giovanni Pierluigi da Palestrina, een soberder vorm die wel Romeinse polyfonie werd genoemd. Tussen het werk van Palestrina, Arcangelo Crivelli, en Giovan-Maria Nanino werden ook een paar scheppingen van Van der Ameijden gevonden, en wel een mis en een Magnificat. Daarvan zijn via het kapittel geluidsopnamen te bestellen. In een tijd dat het aantal Vlamingen afnam, werd hij nog kapelmeester van 1594-1595. Hij werd in 1565 lid van de broederschap die de begraafplaats Campo Santo Teutonico beheerde, waar Vlamingen en Duitsers werden begraven. In 1574 trad hij toe tot de broederschap van de Santa Maria dell'Anima, waarin hij ook begraven ligt. In deze kerk ligt ook Adrianus VI begraven, de enige Nederlandse paus.. Het kapittel van Oirschot heeft een replica van de gedenksteen van Christiaan van der Ameijden laten maken. Inmiddels is tijdens een mooie bijeenkomst op 25 maart 2014 de replica in de Basiliek van Oirschot opgehangen en onthuld door Michiel Verweij en Antoine Bodard,

Zie ook fotoalbum

© 2015 - Kapittel van Oirschot