Nieuws

We houden u hier op de hoogte van de belangrijkste thema's waaraan wij werken en daarvan de recente ontwikkelingen.

Kapittel geeft uit de penning Maria van de Eijck tot Oirschot met boek.

geplaatst op: woensdag 26 april 2023

I N  D E N  E Y C K  TOT  O I RSCHOT
In 1677 betrokken de katholieken in Oirschot een nieuwe kerk; de schuurkerk. Daarmee kwam een einde aan ruim 25 jaar gedwongen ‘ondergronds’ en in het geheim te kerken. De protestantse overheerser gedoogde vanaf nu dat katholieken weer op reguliere basis bij elkaar konden komen. Dat gold in de eerste plaats natuurlijk voor de erediensten, maar vanuit dit nieuwe onderkomen kon men ook weer veilig werken aan de sociale structuur van de kerk.
Al vrij snel werden er bedevaartprentjes besteld in Antwerpen met als onderwerp O.L.V. van de Heilige Eik. De kapel was weliswaar in 1649 op last van de Staten Generaal gesloopt, maar de herinnering eraan was nog springlevend. Bovendien waren de prentjes voorzien van een aflaat, dus brachten ze ook nog eens geld in het laatje.
In diezelfde tijd werd in Antwerpen ook een Maria-penning besteld bij het beroemde medailleurs-atelier van de familie Roettiers. Alle gekroonde hoofden van Europa werden door hen geportretteerd en daarnaast creëerden ze een bescheiden oeuvre religieuze penningen.
De penning is waarschijnlijk niet in productie genomen. Er is in ieder geval nooit een exemplaar in Oirschot opgedoken. Voor René Meeuwissen als Oirschottenaar en penningverzamelaar voldoende aanleiding om op onderzoek te gaan, hetgeen resulteerde in deze publicatie.

Een aantal lijnen komt in dit boek bij elkaar. De historie van de kapel van de Heilige Eik;  het religieuze leven in Oirschot in de zeventiende eeuw; de (oorlogs-)omstandigheden in die tijd en de vele Roettiers-penningen die al die gevechten, overwinningen, machtswisselingen en vredesverdragen opleverden.

© 2015 - Kapittel van Oirschot